Η ΔΙΑΚΤΩΝ ΑΤΕ ειδικεύεται: Στη κατασκευή ή η διαχείριση γενικών και ειδικών έργων Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και την εκτέλεση βιομηχανικών, ενεργειακών και λοιπών ηλεκτρο-μηχανολογικών έργων. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης του πελάτη σε θέματα Μελετών και Αδειολογίας καθώς και της συγκρότησης και προώθησης επενδυτικών σχεδίων.

Created by Net Media © 2009 All rights reserved